ATTACCA 2014 – koncerti otroških, mladinskih in srednješolskih zborov

Maj 2014. Rok prijave 18. april. Koncerti s tematsko zaokroženimi sporedi. Vsak zbor pripravi največ 12-minutni program in skupni pesmi (določeni bosta spomladi). Programska usmeritev: glasba nastala po letu 1950. Razpis in primeri primernih sporedov.