AVDICIJA za prosto delovno mesto v Zboru Slovenske filharmonije

Solopevci pozor. Na spletni strani Slovenske filharmonija je razpisana avdicije za 3 prosta delovna mesta, in sicer »Pevec v zboru – tutist«: tenor 1, bas 1, bas 2.

AVDICIJA
za prosto delovno mesto v Zboru Slovenske filharmonije
»PEVEC V ZBORU – TUTIST« (m) – (G017029)

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),  Javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

objavlja razpis za 3 prosta delovna mesta:
»Pevec v zboru – tutist«
– Tenor 1
– Bas 1
– Bas 2

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– uspešno opravljena avdicija, ki bo 10. aprila 2017 ob 16.00 in 11. aprila 2017 ob 10.00 (kandidati izberejo eden termin) v prostorih Slovenske filharmonije.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:

  • življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
  • potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta,
  • notni material skladb po izbiri (glej avdicijski spored),
  • zaželen posnetek (lahko tudi video) izvedbe skladbe po izbiri.

Prijavo  je potrebno poslati do 5. aprila 2017, na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!) ali na elektronski naslov: marina.zemljak@filharmonija.si

Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni, najkasneje do 7. aprila 2017. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Notni material obveznih skladb (glej avdicijski spored) so na razpolago na internetni strani Slovenske filharmonije. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po izboru.

Trajanje zaposlitve in poskusna doba:

Z izbranimi kandidati bo delovno razmerje sklenjeno za

– Tenor 1 za nedoločen čas (poskusna doba 6 mesecev)

– Bas 1 za nedoločen čas (poskusna doba 6 mesecev)

– Bas 2 za določen čas (do 1. marca 2018, poskusna doba 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja)

 

Več o avdicijskem programu:

http://filharmonija.si/sub/24/zbor-slovenske-filharmonije/avdicije

 

 

 

Slovenska_filharmonija_2