Blaž Rojko: Igrivo – šaljivo

Notna zbirka za otroški zbor in Orffovo spremljavo, Samozaložba Blaž Rojko, oktober 2014

NZ_14_11_Rojko_Igrivo_saljivo_0_naslovka

Zbirka IGRIVO – ŠALJIVO je nastala na pobudo dr. Inge Breznik za potrebe državnega seminarja Zavoda RS za šolstvo Mala zborovska šola 2014. V uvodniku je zapisala: »Skladatelj Blaž Rojko je v svetu otroške vokalne glasbe znan po spevnih in igrivih melodijah, ki jih otroci radi pojejo, jih hitro posvojijo oziroma vzamejo za svoje. Ritmično-melodični vzorci pesmi se zlivajo z izbrano poezijo in tako še bolj poudarjajo izraznost in globino besedila. V tej zbirki je skladatelj uglasbil tako šaljiva kot tudi nežnejša besedila, ki jih je črpal pri slovenskih pesnikih mlajše (Simona Kopinšek) in starejše (Andrej Rozman Roza) generacije. Dodal jim je pomenljivo spremljavo z Orffovimi glasbili, ki so za otroke najprimernejša, lahko usvojljiva v tehniki igranja in zato v osnovnošolskem prostoru najbolj zastopana. Pesmi so spevne, na mestih melodično in ritmično zahtevne, tako da lahko po njih posežejo zbori, ki želijo bogatiti svoj vsakdan ali pa uresničevati višje pevske cilje.«

Zbirka vsebuje štiri uglasbitve besedil Simone Kopinšek (Drugačna, Hiše, Peresna, Vetrnice) ter štiri pesmi Andreja Rozmana Roze (Ananas, Presneto seme, Svet iz besed, Urni kazalec). V dveh pesmih srečamo enostavno dvoglasje (Peresna, Urni kazalec).

Orffova skupina lahko v okviru predmeta ansambelska igra pripravi spremljave, ki jih nato združi s pevskim zborom. Za izvedbo inštrumentalnih spremljav potrebujete naslednja glasbila: kljunasta piščal, sopranski zvončki, altovski zvončki, altovski metalofon (resonatorji), sopranski ksilofon, altovski ksilofon, basovski ksilofon. Pesmi lahko popestrite tudi s kakšnim »lokalnim« ljudskim glasbilom in na ta način poživite glasbeno dogajanje. V njih je tudi prostor za ples ali kakšno drugačno odrsko koreografijo. Pesmi same kličejo po glasbeni ustvarjalnosti, le prisluhniti jim je treba.

IGRIVO – ŠALJIVO naj bo na vajah, šolskih nastopih, kakor tudi na velikih odrih, revijah in tekmovanjih. Naj otroci doživijo pesem kot sproščeno, veselo življenjsko sopotnico.

 

Blaž Rojko je 1984 končal Srednjo vzgojiteljsko šolo in postal prvi vzgojitelj predšolskih otrok v Sloveniji in delo opravljal osem let. Zato se v svojem glasbenem ustvarjanju največ posveča delu z najmlajšimi, mladostniki in Orffovemu inštrumentariju. Za to področje vodi številne seminarje in glasbenoizobraževalne delavnice za pedagoške delavce in otroke. Sodeluje tudi pri nastajanju didaktičnih gradiv za glasbeno vzgojo v osnovnih šolah – je avtor priročnikov in didaktičnih gradiv. Piše tudi scensko glasbo za lutkovne igre in gledališče ter glasbo za različne komorne sestave.

 

Več informacij o zbirki: blaz.rojko@guest.arnes.si.

 

Ananas

NZ_14_11_Rojko_Igrivo_saljivo_1

 

Drugačna

NZ_14_11_Rojko_Igrivo_saljivo_2

 

Presneto seme

NZ_14_11_Rojko_Igrivo_saljivo_3

 

Vetrnice

NZ_14_11_Rojko_Igrivo_saljivo_4