Čestitamo: 8. svetovne zborovske igre, Riga, Latvija, 9.–19. julij 2014

Mešana pevska skupina Dr. France Prešeren, Žirovnica, vodja skupine Irena Kosmač, je v kategoriji sakralna glasba a cappella prejela srebrno priznanje stopnje V, v kategoriji ljudska glasba a cappella in v kategoriji male pevske skupine (do 12 pevcev) pa srebrno medaljo.