Davčnih blagajn za mala društva ni več!

V Uradnem listu 3. 6. 2016 so bile objavljene spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV, ki določajo, da manjšim NVO ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn. Pri tem je poleg ostalih krovnih zvez s CNVOS (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO) sodelovala tudi Zveza kulturnih društev Slovenije. Računa ob opravljanju pridobitne dejavnosti (društveni izleti, prodaja na stojnici, kotizacije, vstopnice …) tako od sobote, 4. 6. 2016, ni več potrebno izdati nevladnim organizacijam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Dobava blaga ali storitev je opravljena fizičnim osebam (sem ne sodijo samostojni podjetniki ali druge osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti),
  • Organizacija ima v koledarskem letu manj kot 5.000 evrov prihodkov iz celotne pridobitne dejavnosti oz. se predvideva, da te meje ne bo presegla.

Več informacij: http://www.cnvos.si/article/id/13748/cid/74