Izšla revija Glasba v šoli in vrtcu 2013/4

Med članki opozarjamo na Povezanost med sposobnostjo pomnjenja melodije in povedi pri otrocih (Katja Repe) in Glasovne in govorne navade mladostnikov (Marina Bizjak, Pija Brodnik, Irena Boltežar Hočevar). Notna priloga: Andrej Loparnik, Tri skladbe za petje in Orffov instrumentarij.