IZŠLO JE: Bila je tišina – There was silence

Komorni pevski zbor Mysterium, dir. Urška Štampe. Na svoji prvi zgoščenki zbor predstavlja izbor dela zadnjih treh let. Razdeljen je na pet zaokroženih sklopov, ki predstavljajo osrednje tematike njihovega poustvarjanja: Domačnost (slovenske ljudske pesmi), Svetost (dela iz zakladnice sakralne glasbe), Hrepenenje (predstavljeno delo ‘hišnega skladatelja’ G. Jereba), Prostranost narave (skladbe F. Mendelssohna), Ritem življenja (zaokrožena celota del G. Gershwina).

http://www.mysterium.si/zgoscenka/o-zgoscenki/