Izšlo je: Luka Kramolc (1892–1974), M. Gobec: Katalog posvetnih zborovskih skladb

Izdalo Kulturno društvo Mohorjan, Prevalje, zanj Jožko Kert, februar 2014. Katalog je izšel ob 40. obletnici Kramolčeve smrti. Vsebuje 217 naslovov skladb (večinoma priredb koroških ljudskih in priredb pesmi koroških bukovnikov in vižarjev). Popis obsega vse pevske zasedbe: otroške in mladinske zbore, ženske, moške in mešane zbore ter nekaj skladb s spremljavo klavirja ali citer. Naveden je vir, kje je moč skladbe poiskati.