Izšlo je: Peter Lipar (1912–1980), zbornik referatov ob 100-letnici rojstva

Urednik dr. France Križnar, izdala GŠ Kranj. Zbornik vsebuje referate s simpozija v Kranju, ki je bil 6. februarja 2013. V njem so nagovori Nade Mihajlović, Petre Mohorčič, Franca Križnarja in Primoža Kureta ter referati: Franc Križnar (Življenjske in delovne prelomnice P. L.), Aleš Gabrič (Kulturna ustvarjalnost v Kranju), Damir Globočnik (Kranj – Prešernovo mesto), Mija Mravlja (Programska usmerjenost zbora F. Prešeren, ko ga je vodil P. Lipar). Sledijo referati, ki obravnavajo Liparjev ustvarjalni opus: Katarina Debevec (opus P. L. v naših knjižnicah), Ivan Florjanc (orkestralni opus), Jernej Weiss (samospevi), Andrej Misson (zborovske skladbe) in Tjaša Ribizel (komorna glasba), Mitja Gobec (objave Liparjevih skladb v periodiki, avtorskih in tematskih zbirkah). Zbornik je opremljen s fotografijami in incipiti skladb.