Moški pevski zbor Šmarje – Sap potrebuje zborovodjo

Vaje imajo enkrat na teden ali po potrebi večkrat v KD Šmarje – Sap. Pripravljajo raznolik program od umetnih do ljudskih, priredb, dalmatinskih in narodnozabavnih skladb. Imajo obsežen železni repertoar. Večkrat so bili izbrani za regijski nivo, leta 2007 pa so nastopili na Sozvočenjih.
Kontakt predsednika: Franci Vidic, vidic.franci@gmail.com, 041 706 621.