Nadaljevanje Sigicevih pravnih delavnic za glasbenike pod vodstvom odvetnice Urše Chitrakar

Po lanskoletnih izjemno uspešnih pravnih delavnicah tokrat Sigic najavlja nadaljevanje oziroma dve novi pravni delavnici za glasbenike. Delavnici pod vodstvom odvetnice Urše Chitrakar bosta izvedeni 21. in 28. maja 2014 ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva ul. 7, Ljubljana).

Na delavnicah bo predavateljica pojasnila, kaj avtorske pravice varujejo, kako avtor lahko ukrepa v primeru kršitev avtorskih pravic ter kako in v katerih primerih so te pravice omejene. Vsebina bo zasnovana tako, da bosta delavnici koristni tako za obiskovalce s predznanjem (lanski udeleženci) kot za tiste, ki se bodo delavnic udeležili prvič. Udeležencem bo namenjen tudi čas za konkretna vprašanja.

VSEBINA DELAVNIC

1. delavnica: Praktični vidiki avtorskih pravic, sreda, 21. 5. 2014, ob 17.00
Predavateljica bo udeležencem pojasnila, kaj avtorjem avtorske pravice sploh omogočajo, na kakšen način lahko avtorji dovoljujejo ali prepovedujejo uporabo svojih del, kako svoje pravice uveljavljajo in kaj lahko storijo v primeru ugotovljenih kršitev (predvideno trajanje delavnice: 1,5 ure).

2. delavnica: Kdaj in kako se sme avtorska dela prosto uporabljati, sreda, 28. 5. 2014, ob 17.00
Na drugi delavnici bo predavateljica predstavila časovne in vsebinske omejitve avtorskih pravic in z najbolj tipičnimi primeri ponazorila, kdaj in pod kakšnimi pogoji se sme avtorska dela uporabljati prosto (tj. brez dovoljenja avtorja) in kako se slovenska pravila glede omejitev avtorskih pravic razlikujejo od pravil tujih pravnih sistemov (predvideno trajanje delavnice: 1,5 ure).

PRIJAVA:
Prijavijo se lahko vsi, ki jih obravnava tematika zanima. Zaradi omejitve mest sprejemamo prijave udeležencev po e-pošti na info@sigic.si vse do zapolnitve mest, zato pohitite! Udeležba je brezplačna.