NAJ SE VIDI – promocijska akcija v Tednu ljubiteljske kulture

TLK-kukalo (nagradna rubrika)

– Pošljite fotografijo s koncerta, odprtja raz­stave, gledališke premiere, pesniškega veče­ra, navdušenega občinstva, posebno uspe­šne zakuske ipd., skratka, izvirne fotografije, povezane z vašim kulturnim dogodkom. Fotografije so lahko posnete z digitalnimi ali analognimi fotoaparati, z mobilnimi te­lefoni ali tablicami, fotografira lahko profe­sionalni fotograf, vaša babica ali kar vi.

– Pošljite vtise s koncerta, odprtja razsta­ve, gledališke premiere, pesniškega večera, haiku o navdušenju občinstva ali posebno uspešni zakuski. Skratka, izvirne verze, povezane z vašim kulturnim dogodkom, saj išče TLK-kukalo duhovite, satirične, kritične ali zabavne pesmi, ki nastanejo, kadar se znajdete sredi zvezd.

Naj se vidi

–  Po vzoru številnih kolegov iz tujine po­stavite na okenske police, pred hiše ali v trgovinske izložbe na ogled inštrumente, slikarska platna, knjige, plesne kostume, gledališke plakate, zgoščenke, notne za­pise, skratka, predmete, ki ponazarjajo umetniško zvrst ali kulturno dejavnost, s katero se ukvarjate.

– Prijavite kot TLK-dogodek s pripisom v naslovu NAJ SE VIDI! in tako opozorite nase.

Odprti ateljeji

– TLK je priložnost, da svojo kulturno ustvarjalnost postavite v središče majske­ga dogajanja in dovolite obiskovalcem, da pokukajo v vaš ustvarjalni proces. Vsi, ki boste svoje ateljeje odprli za javnost, boste umeščeni na zemljevid ateljejev Slovenije, ki bo s podatki o lokaciji in terminih ter objavo vaše spletne strani del promocije Tedna ljubiteljske kulture (tlk.jskd.si) in vašega dela.

 

TLK NAGRAJUJE

Prijavite dogodke

– Izmed prijavljenih dogodkov bomo izžre­bali dobitnika vikendpaketa za dve osebi v hotelu Convent**** v Ankaranu.

Fotonatečaj

– Akcija TLK-kukalo bo avtorja najboljše fo­tografije nagradila z 2-dnevnim vikendpa­ketom za dve osebi v Zdravilišču Radenci (Hotel Radin****). Nagrajenih bo tudi 5 ocenjevalcev, ki bodo všečkali fotografije.

Pesniški natečaj

– Akcija TLK-kukalo bo avtorja najboljše pesmi nagradila z 2-dnevnim vikendpake­tom za dve osebi v Zdravilišču Terme 3000 (Hotel Termal****). Nagrajenih bo tudi 5 ocenjevalcev, ki bodo všečkali pesmi.

 

 

TLK-16-nagrajuje-717x400