Objava javnih razpisov JSKD 2017 za sofinanciranje kulturnih projektov

Razpis prične teči 20. 1. 2017. Zaključi se 20. 2. 2017.

– PR-2017: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
– VPR-2017/2018: Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti

Več: http://www.jskd.si/financiranje/projektni/uvod_projektni.htm