Prošnja za izpolnitev ankete

Študentka Maša Medved, ki letos zaključuje študij muzikologije, pripravlja magistrsko delo z naslovom Učinki petja v zboru na človekov kognitivni, čustveno-motivacijski in socialni razvoj.

Del naloge je tudi spletni anketni vprašalnik, s katerim želi s pomočjo čim večjega števila odgovorov ugotoviti povezave med petjem v zboru ter razvojem na področju pevskih in govorno-jezikovnih sposobnosti, usmerjene pozornosti, koncentracije, pomnjenja, motivacije, osebnostnih lastnosti in vrednot, socialnih spretnosti, medosebnih odnosov ter na področju estetskega zaznavanja, doživljanja, izražanja in vrednotenja. Pri tem bo osrednjo pozornost namenila ljubiteljskemu, in ne profesionalnemu ukvarjanju z zborovsko dejavnostjo.

Raziskava bo pomagala priti do podatkov, ki jih potrebujemo za širše poznavanje področja.

Prosimo, če vprašalnik izpolnite in ga po možnosti delite tudi z drugimi. Zaradi zakonskih omejitev ga lahko izpolnijo samo polnoletni pevci.

Anketni vprašalnik >>