Protest proti predlaganim zakonskim spremembam, ki bodo prepolovile šolsko zborovsko dejavnost

Spoštovani vsi, ki cenite zborovsko petje,

samo še do 30. 6. 2017 lahko na strani E-Demokracija http://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8301) oddate svoj komentar PROTI zborovstvo uničujočemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), ki v 10. členu predloga z novim 20. b členom opredeljuje pevski zbor: »Šola za učence organizira vsaj en pevski zbor.« Oddajte svoj komentar PROTI in o tem obvestite vse somišljenike.

Kako oddati mnenje PROTI:

Pojdite na http://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8301, kliknite ODDAJ KOMENTAR, nato napišite svojo utemeljitev/mnenje ali pa nalepite naslednji že pripravljeni komentar:

SE NE STRINJAM oz. SEM PROTI predlogu zapisa 20.b člena in zahtevam preoblikovanje v: »Šola za učence organizira najmanj dva pevska zbora: vsaj enega enoglasnega – otroški pevski zbor (od 1. do 5. razreda) in vsaj enega večglasnega – mladinski pevski zbor (od 5. do 9. razreda).«

 

POJASNILO

Šole so do danes obvezane k zagotavljanju delovanja enega enoglasnega otroškega in enega večglasnega mladinskega zbora. Kljub temu pa mladinskim zborom ni lahko – zaradi pred leti uvedene devetletke imajo velike težave pri organizacija vaj, posledično se je s tem zmanjšala motivacija in tudi kakovost petja. Po večletnem trudu JSKD in Zavoda za šolstvo za izboljšanje stanja z organizacijo prireditev (Zborovski BUM, Potujoča muzika, Revija Zagorje ob Savi, regijska tekmovanja), izobraževanj in  osveščanja o kulturnih, socialnih in fizioloških dobrobitih skupinskega petja tudi pri ravnateljih, smo v zadnjih treh letih končno opazili razveseljivo izboljšanje – in prav v tem trenutku optimizma je bil v javnost poslan nov predlog zakona, ki bi izjemno posegel v delovanje šolskih pevskih zborov.

Zakon bi namreč omogočil šolam, da bodo spet varčevale na področju kulture, saj bodo namesto doslej obveznega enoglasnega otroškega in večglasnega mladinskega zbora odslej lahko zagotavljale delovanje le enega zbora. Predvidevamo, da se bodo v tej situaciji odločale za otroškega, ki ga je zaradi urnikov veliko lažje organizirati in je cenejši – namenjeni sta mu 2 uri, mladinskim pa 4.

Po slednjem predlogu predvidevamo najmanj 50% upad večglasnih zborov na šolah v naslednjih 2 letih. To pomeni ukinitev razvoja harmonskega posluha, prekinitev ukvarjanja s petjem bo peljala v upad pevcev v odraslih zborih oz. upad kakovosti in onemogočanje kakovostne ravni slovenskih vrhunskih zasedb, s katero se ponašamo v svetovnem merilu. S tem zakonom se bo povzročila trajna škoda najbolj razširjeni in prepoznavni kulturni dejavnosti v Sloveniji.

Pozivamo vas, da oddate svoj komentar, da se s tem NE STRINJATE oz. da ste PROTI ter predlagate preoblikovanje zapisa 20.b člena.