Rado Simoniti: Preproste besede

Notna zbirka zborovskih skladb, uredil Mitja Gobec, zbirka IDSS (Izbrana dela slovenskih skladateljev), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, 2014

Notna zbirka Preproste besede

Rado Simoniti (1914–1981) je pomemben slovenski skladatelj, Prešernov nagrajenec. Skladati je začel v partizanih in se pozneje s svojim delom neizbrisno uveljavil kot dirigent in skladatelj, ki je osvajal z izjemnim melodičnim darom, poznavanjem človeškega glasu in še posebej kot eden najboljših zborovodij, kar smo jih Slovenci kdaj imeli. Med letoma 1944 in 1980 je ustvaril obširen opus (skoraj 600 glasbenih enot), med katerimi imajo pomemben delež prav zborovske skladbe, lastne skladbe in priredbe. Uglasbil je besedila Mateja Bora, Ivana Cankarja, Karla Destovnika, Alojza Gradnika, Iga Grudna, Srečka Kosovela, Pavleta Oblaka, Toneta Pavčka, Smiljana Samca, Toneta Seliškarja, Cirila Zlobca, Ludvika Zorzuta, Otona Župančiča in drugih. Samo njegov zborovski skladateljski opus obsega okoli 300 skladb, od tega je 200 izvirnih in 100 priredb ljudskih pesmi ali prestavitev. Kar četrtina od vseh ima instrumentalno spremljavo.

Simonitijeve skladbe so bile povečini tiskane v reviji Naši zbori in v raznih priložnostnih izdajah ali posamezno. Celostne zbirke zborovskih skladb Simoniti ni doživel. Po desetih letih prizadevanj in ob 100. obletnici skladateljevega rojstva je pred nami zbirka 60 najbolj znanih in najboljših Simonitijevih stvaritev za zbor. Prvotni izbor je že v devetdesetih letih opravil Ivo Jelerčič. Njegov izbor je bil nekoliko obširnejši, vendar zelo podoben temu. Oba sva skušala celostno zajeti osebnost skladatelja, ki sva ga osebno dobro poznala. Njegov opus je odraz časa in okolja, v katerem je živel, deloval in ustvarjal. Pri pregledu skladb, ki so v zbirki objavljene, se nam ponuja zanimiva ugotovitev. Velika večina skladb je pisana v tonalitetah z nižaji ali v molu. Lestvice z višaji ali v duru so redke izjeme. Simoniti je bil odličen dirigent in zborovski praktik. Pretanjen posluh in verjetno videnje barv tonskih višin in harmonij (sinestezija) sta mu najbrž narekovala izbiro takih tonalitet. Vsem zborovodjem, zlasti primorskim, še posebej pa slovenskim zborovskim pevcem s to zbirko ponujamo nabor tistih skladb, ki jih je Rado Simoniti namenil prav njim.

Več o vsebini zbirke …