Razpis javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti 2018 

Objavljen je poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JCP-MED-UM-2018).

Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov predstavljanja vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter predstavljanja vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji na področjih uprizoritvenih, vizualnih, intermedijskih in glasbenih umetnosti.

Poziv bo odprt od ponedeljka, 23. aprila 2018, od 9. ure, do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 8. 2018.

Strokovne komisije za posamezna področja umetnosti bodo popolne vloge obravnavale po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva.

Več: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1873