Razpis za umetniškega vodja zborovske piramide Glasbene matice ter zborovodjo Mladinskega in Mešanega zbora Glasbene matice Ljubljana

V želji po vzpostavitvi celovite zborovske piramide objavlja Glasbena matica Ljubljana razpis za umetniškega vodja pevskih sestavov Glasbene matice Ljubljana, ki bo hkrati tudi zborovodja mladinskega in mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana. Z izbranim kandidatom bo Glasbena matica Ljubljana sklenila pogodbo za preizkusno obdobje enega leta z možnostjo kasnejše redne zaposlitve.

Prijava naj obsega: – Osebne podatke kandidata: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, e-naslov, telefon; – Življenjepis kandidata s podrobnim opisom zborovodskih izkušenj; – Dokazilo o univerzitetni glasbeni izobrazbi ustrezne smeri in drugih oblikah izobraževanja na področju zborovodenja; – Srednjeročno vizijo umetniškega vodenja obeh zborov in njune umestitve v slovensko zborovsko krajino; – Okvirni predlog programa obeh zborov za dve sezoni; – Predstavitev idealne pevske strukture obeh zborov, s katerima bi zborovodja mogel dosegati zastavljene umetniške cilje in načrt kako takšno strukturo oblikovati.

Več …

Rok za prijavo: 31. julij 2015 na e-naslov info@glasbenamatica.si

Dodatne informacije: Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana Lucija Pavlovič in Davorina Čebular E: info@glasbenamatica.si T: 01 421 05 93 in 051 359 313 in 041 686 146