Razstava Glasbeno založništvo na Slovenskem

Ob 40-letnici urejanja glasbenih izdaj Mitje Gobca bo v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj do 6. maja 2016 na ogled razstava Glasbeni tiski na Slovenskem, v četrtek 21. aprila 2016 ob 19. uri pa bo v leposlovni dvorani potekal pogovor z Mitjem Gobcem o njegovem dolgoletnem delu na področju glasbenega založništva. Z njim se bo pogovarjala dr. Darja Koter. V nadaljevanju pripenjamo vabilo in navajamo podroben seznam razstavnih eksponatov.

 

vabilo_domoznanski_vecer_2

______

Mnenje akademika in skladatelja Lojzeta Lebiča o glasbenem urednikovanju

Morda najprej nekaj v premislek. Da bi prav razumeli zahtevnost urejanja glasbenega dela in pripravo natisa partiture, je vredno narediti primerjavo s književnostjo. Toni, šumi, barve, glasnost, trajanje … so v glasbi nekako sami sebi namen. Besede, stavki – čeprav iz podobne zvočnosti kot glasba – pa takoj nekaj pomenijo. Ali drugače: vsebina glasbe, kot da prihaja iz neznanih prostorov, pomen besed pa je razumljeno in  pregledno ujet v črke. Še nekaj je; knjigo lahko prevedemo v vse jezike sveta, glasba – skladba, njen notni zapis pa je enkraten neprevedljiv univerzalni jezik. S povedanim želim opozoriti kako zahtevno in odgovorno je delo glasbenega urednika, ko mora pri urejevanju notne partiture misliti na to, da bo le ta berljiva in razumljiva po vsem svetu. Seveda se skozi čase tudi glasbeni zapis spreminja. V polpreteklosti, npr. zadnjih 300 let se je vse: jok, smeh, krik, obup … izražal in zapisoval v melodično linijo, že od druge polovice prejšnjega stoletja pa se v glasbenih delih oglaša in neposredno grafično zapisuje tudi veliko »neglasbenega«: kriki, šepet, žvižgi, navaden govor … kar zelo razširi tradicionalni tonski zapis. Glasbeni urednik sodobne partiture mora znati vse našteto – tudi kakšne znake, ki še niso uveljavljeni, urediti v jasne in razumljive zvočne zidake ter jih dvigniti na raven sporočil.

Lojze Lebič, skladatelj


GLASBENO ZALOŽNIŠTVO NA SLOVENSKEM
ob 40 letnici urejanja glasbenih izdaj Mitje Gobca

Eksponati za razstavo:

 

1. NOTNO STOJALO – FASCIKEL:

ZGODOVINSKI PRELET RAZVOJA NOTNIH ZAPISOV

Egipčanska notna pisava, 5. dinastija
*Himna Apolonu, Delfi, 7. st. p. n. š.
Evripidov Orestej, grška inštrumentalna notacija
Zgodnje nevme, 7. stol.
Srednjeveške nevme. Preglednica pisav, 11. do 13. stol.
Himna svetemu Janezu,  leta 1027
Tomaž Akvinski, 1225 – 1274
Predfrankovska notacija, 13. stol.
Kukuzel, Bolgar, pravoslavni notni zapis zač. 14. stol.
Roman de Fauvel, Francija, zač. 14. stol.
Tabulatura za lutnjo, 14. stol.
Antifonarij iz Kranja z gotsko notacijo, prehod iz 14. v 15. stol.
Nota kvadrata, rokopis, 15. stol.
Gregorijanski koral: Aleluia Ps. 20, 4
Jernej Pelušič, tiskar iz Kopra, Alt in bas,  leta 1502
Inicialka cistercijanske antifone, 2. pol. 15. stol.
Koralna menzuralna notacija, zgodnje 16. stol.
Primož Trubar: Ta pervi psalm, 1579
Iacobus Gallus, Musica noster amor, 1596
Misale iz Cerkelj na Gorenjskem, leta 1669
Poznobizantinska nevmatična pisava, 17. stol.
Kolkor kapek tolko let, Pardubice, 1889
Ludvig van Beethoven: 4. stavek 9. simfonije (odlomek), 1927
Note za godalo, Tunizija, leta 1962
Notni zapis pritrkavanja zvonov, leta 1984
Mednarodna notna pisava za slepe »brajica«
Notna pisava v enigmatiki: REBUSI (sestavil Mitja Gobec)

NOTOGRAFI, S KATERIMI JE MITJA GOBEC SODELOVAL  V  LETIH  1960-2016:

MIHA KUNAVER, Ljubljana
ročno, tuš, paus papir

JANEZ LESJAK, Ljubljana
ročno, tuš, paus papir

JANKO ČEH, Ljubljana
ročno, tuš, paus papir

LAJKO MILISAVLJEVIČ
ročno, tuš, paus papir

ANDREJ LENARČIČ st., Ljubljana
tuš, letraset, paus papir

MARJAN RIBIČ, Kamnik
računalnik

BOŠTJAN PEROVŠEK, Ljubljana
računalnik

MATEVŽ NOVAK, Novo mesto
računalnik

VITO PRIMOŽIČ, Tržič
računalnik, programi Sibelius in  Finale.

GAL HARTMAN, Piran
računalnik, programi Sibelius in  Finale.

TADEJ LENARČIČ, ANDREJ LENARČIČ ml., Ljubljana
računalnik, programi Sibelius in  Finale.

 

 

KAJ DOBITA UREDNIK IN NOTOGRAF V ROKE (?)
ODLOMKI ROKOPISOV  NEKATERIH  SKLADATELJEV

Trije veliki:
Johann Sebastian Bach: Ciaccona za violino solo – odlomek
Wolfgang Amadeus Mozart: Vijolica za glas in klavir – detajl
Ludvig van Beethoven: Pastoralna simfonija – odlomek

Slovenski skladatelji in prirejevalci:
Miroslav Vilhar: Po jezeru – mešani zbor
Benjamin Ipavec: Mak žari – samospev
Gustav Ipavec: Slovenec sem – moški zbor
Fran Gerbič: Slutnja – moški zbor
Viktor Parma: Hej, fantje, kje ste ? – moški zbor
Hrabroslav Volarič: Novinci – moški zbor
Josip Pavčič: Če rdeče rože zapade sneg – mešani zbor
Anton Lajovic: Mati in dete – samospev
Stanko Premrl: Zdravica – mešani zbor
Vasilij Mirk: Na trgu – moški zbor
Marij Kogoj: Trenotek, mešani zbor
Marij Kogoj: Krvnik pojoč na črno zagrnjenem odru, moški zbor
Janko Ravnik: Večerna pesem – klavir
France Marolt ml.: Furmanska – moški zbor
Slavko Osterc: rokopis ???
Matija Tomc: Od hajduka Velje – mešani zbor
Danilo Švara: Dečle, to mi povej – moški zbor
Marjan Kozina: Opera Ekvinokcij – odlomek
France Cigan: Prvi rej – zapis ljudske pesmi
Radovan Gobec: Pozdravna pesem – mešani zbor
Janez Kuhar: Kurirček – moški zbor
Slavko Mihelčič: Ali hočeš ti moža – ženski zbor
Rado Simoniti: Joj, morje, morje – mešani zbor
Jakob Jež: Umetnost in regrat, mešani zbor
Lojze Lebič: Ne vem, kdo bolj je tožen – mešani zbor
Lojze Lebič: Atelje III. za  vlc. + tonski trak
Egi Gašperšič: Sosed – moški zbor
Janez Močnik: Od perdza – moški zbor
Marijan Gabrijelčič: Marija je rožice brala – mešani zbor

Večina skladateljev rojenih po 2. svetovni vojni opušča
rokopisen zapis in notografira skladbe z računalnikom.

1. VITRINA:

PRELET SLOVENSKIH NOTNIH TISKOV
– Primož Trubar: Catechismus – Katekizem, Tübingen 1550
(ponatis ob 450 letnici izida) – faksimile, Ljubljana, MK 2000
–   Jurij Fleišman: Gerlica, IV. zvezek,
Venec slovenskih pesem,  Ljubljana 1852
–   Anton M. Slomšek: Šola vesela lepega petja,
Društvo sv. Mohorja, Celovec, 1853 – reprint
–   Pesmarica za kratek čas, izdali trije domorodci,
reprint iz leta 1858, ZKD Šentjur, Šentjur 1999
–   Novi akordi, glasbena revija (urednik Gojmir Krek)
Ljubljana, 1902
–   Hrabroslav Vogrič: Secession Album, SZ, Sarajevo 1903
–   Zdravko Švikaršič: Koroške slovenske narodne pesmi I. zvezek.
Glasbena matica, Ljubljana, 1914
–   Zbori, zborovska revija (urednik Zorko Prelovec), Ljubljana, 1927

2. VITRINA:
POVOJNA PERIODIKA IN KATALOGI
– Grlica, revija za glasbeno vzgojo. 28. letnik, št. 1, Zveza društev
glasbenih pedagogov Slovenije s sodelovanjem  ZKOS, Ljubljana 1987
–   Naši zbori, št. 3-4, ZKOS, Ljubljana 1990
–   Katalog Glasbena zora, Novi akordi in Zbori, ZKOS, Ljubljana 1990
–   Mladinski zbori XV., Mladinski pevski festival Celje, 1994
–   Katalog revije Naši zbori, 53 letnik, št. 1, JSKD, Ljubljana 2003
–   Katalog skladb Radovana Gobca, JSKD, Ljubljana 2009
–   Katalog Naših zborov in IDSS na CD-ju, JSKD, Ljubljana 2011

 

3. VITRINA:
IZBRANA DELA SLOVENSKIH SKLADATELJEV

–  Marij Kogoj, Zbori, IDSS 28,
ZKOS, Ljubljana 1988
–  Jakob Jež »Pojem igram«, IDSS 35,
ZKOS, Ljubljana 1992
–  Uroš Krek, Zbori, IDSS 38,
SLKD, Ljubljana 1999
–  Slovenska zborovska stvaritev II.- ljudske pesmi, IDSS 41,
JSKD, Ljubljana 2003
–  Rožanske ljudske pesmi: »Dečva, to mɘ povej« (moški zbori),
KKZ Celovec, JSKD Celovec/Ljubljana, 2009
–  Rado Simoniti »Preproste besede«, IDSS 45,
JSKD, Ljubljana 2014

 

4. VITRINA:
TEMATSKE IZDAJE

– Sing alone, Europe! (pesmarica ob svetovnem simpoziju),
Slovenski organizacijski komite za svetovni simpozij, Ljubljana 1995
–  Ob slovesu (nagrobnice za moški zbor),
ZKOS, Ljubljana 1993
–  Mi smo lovci (lovske pesmi za moški zbor),
Lovska zveza Slovenije, Ljubljana 1995
–  Ciril Krpač: Skladbe za moške glasove,
Klub Korošcev v Ljubljani, Ljubljana 1996
–  Slovenska dežela/Slovenec sem (izdaja za izseljence),
Slovenska izseljenska matica, Ljubljana 1995
–  Ljudske in ponarodele pesmi s klavirjem II.,
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1999
–  Kaj delajo palčki pozimi (uglasbitve pesmi Neže Maurer),
Knjižnica I. Tavčarja Škofja Loka, Škofja Loka 2011

 

5. VITRINA:

IZDAJE RAZNIH ZALOŽNIKOV
–  Matija Tomc: Aj zelena je vsa gora (mladinski zbori),
Občina Metlika, Metlika 1999
–  Jaz pa edno ljubico mam, pesmi Porabskih Slovencev,
Slovenci v Porabju, Gornji Senik, 2004
–  Pesmi v čast vinu in domovini, Združenje slovenskega reda
vitezov vina, Ljubljana 2005
–  Partizanske pesmarice »Tam ob tabornem ognju«
za me., mo., že. zbore, ZZB za vrednote NOB, Ljubljana 2011
–  Ljudske iz Ziljske doline za moški zbor,
Ravne/Koroškem, 1993
–  Ne damo se, skladbe za mešane, moške in ženske zbore,
Zveza društev upokojencev Slovenije, Ljubljana 2012
–  Radovan Gobec: Kresniček, mladinska spevoigra,
Astrum, Tržič 2012

 

6. VITRINA:

PTUJSKE IZDAJE
– Jože Gregorc: Moje izkušnje in pogledi na zborovodstvo (priročnik),
ZKOS, Ljubljana 1982
–   Franjo Luževič: Otroški in mladinski zbori,
JSKD Ptuj, Ptuj 2003
–   Pesmi z lükarske dežele (Zabovske pevke),
Občina Markovci, Markovci 2000
–   Pesmi z lükarske dežele (Zabovske pevke)- kaseta,
Občina Markovci, Markovci 2000
–   Ptuj mesto muzej (ob 120 letnici TD Ptuj), ob 120-letnici TDP,
Turistično društvo Ptuj, Ptuj 2006
–   Ko gasilski rog zapoje (gasilske pesmi za moški zbor),
Gasilska zveza Slovenije, 1994
–   Jože Gregorc: Okoli hišice,
JSKD Ptuj, Ptuj 2001
–   Jože Dernikovič: Hribi haloški,
KD Cirkulane, Cirkulane 2012

 

7. VITRINA:

IZDAJE NA CD-JIH
–  Mira Voglar: Pleši, pajacek, pleši, otroške pesmi, MK 1972
–  KUD Metalka, SZ, kaseta, letni koncert, 1985
–  Stokrat na zdravje 100 napitnic in pesmi o vinu, ZKP RTV Slo., Lj. 1998
–  Mojim pevcem (50 let zborovodstva Mitje Gobca), samozaložba, Ptuj 2007
–  Minljiv si, avtorska plošča Radovana Gobca,
ZKP RTS, Ljubljana 2010
–  Sv. Martin nagovarja v tišini (posnetek iz ptujske kleti),
Prijatelji sv. Martina, Ptuj 2012
–  Lojze Lebič: Fauvel ’86, JSKD 2015
–  Seznam založb in izdajateljev, kjer je bil  M. G. urednik –  glej zadaj

 

8. VITRINA:

HIMNE, KNJIGE,  MINIATURKE
–  Stanko Premrl: Zdravljica (himna Republike Slovenije),
ZKOS, Ljubljana 1990
–  Ludvig van Beethoven: Oda radosti (Evropska himna), JSKD, Ljubljana 2004
–  Božo Potočnik: Dnevi za tamburico, priročnik za tamburaše,  ZKOS, 1988
–  Mitja Gobec: Zbirka vodnikov, MZK, Lj. 1996
–  Marica Vozlič: Moje pesmi,  Medobčinska knjižnica Žalec, Žalec 2012
–  Radovan in Mitja Gobec: Pevčev priročnik, ZKOS, Ljubljana 1985
Miniaturke – kot zanimivost:
–  Primož Trubar, Dane Petek, SZ, 1986
–  France Prešeren, Dane Petek, SZ, 1985
–  Ivan Cankar, Dane Petek, SZ, 1986
–  Kette, Murn, Cankar, Župančič, Dane Petek, SZ, 1986
–  Vinko Vodopivec: Žabe,  ZKOS, Kromberk 1992
–  Planinske pesmi, ČGP Delo, 1980
–  Slovenska himna, Knjižnica I. Potrča, april 2016
–  Klavirske skladbe (Beethoven, Couperin, Scarlatti, Vivaldi),
Editio musica Budapest, 1978
–  Koran, lesena šatuljica, Sarajevo; 2000
–  Koran, kot obesek, ??

 

2. NOTNO STOJALO:
– Lojze Lebič »Fauvel ’86«, IDSS 46,
kompletna izdaja v slovenščini, JSKD, Ljubljana 2015-2016

 

VITRINA 7: SEZNAM ZALOŽB IN IZDAJATELJEV 1977-2016, ZA KATERE JE M. GOBEC UREJAL NOTNE ZBIRKE

Zveza kulturnih organizacij Slovenije (ZKOS), Ljubljana, Naši zbori 70
Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti (SLKD), Ljubljana 12
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Ljubljana, NZ, IDSS 30
Krščanska kulturna zveza Celovec, Avstrija 4
Slovenska prosvetna zveza Celovec, Avstrija 1
Slovenska prosveta Gorica, Italija 2
Zveza slovenske katoliške prosvete, Gorica, Italija 1
Zveza Slovencev na Madžarskem Monošter, Madžarska 2
Comunita degli Italiani »Dante, Alighieri« di Isola, Izola 1
Slovenska izseljenska matica (SIM), Ljubljana 1
Slovenski organizacijski komite za svetovni zborovski simpozij, Lj. 1
ZKO Kamnik, Kamnik 4
ZKO Ravne, Ravne na Koroškem 2
JSKD OI Ptuj, Ptuj 2
JSKD Tolmin, Tolmin 2
ZKD Šentjur, Šentjur 1
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije, Ljubljana, Grlica 40
Zveza društev upokojencev Slovenije 3
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2
Glasbena mladina ljubljanska 7
Lovska zveza Slovenije, Ljubljana 1
Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana 1
Občina Cerklje na Gorenjske 1
Občina Markovci, Markovci 2
Občina Metlika, Metlika 1
Turistično društvo Ptuj, Ptuj 1
Kulturno društvo Cirkulane, Cirkulane 1
Knjižnica I. Tavčarja, Škofja Loka 2
Medobčinska knjižnica Žalec, Žalec 1
Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Ljubljana 4
Združenje slovenskega reda vitezov vina, Ljubljana 1
Tabor pevskih zborov Šentvid pri Stični 1
Klub Korošcev v Ljubljani, Ljubljana 1
Astrum Tržič, Tržič 2
Založba kaset in plošč RTS, Ljubljana 2
Prijatelji sv. Martina Ptuj, samozaložba 1
Albin Krajnc, samozaložba 5
Mitja Gobec, samozaložba 3

 

Skupaj: 38 založnikov in izdajateljev,  220 enot