Vabilo k oblikovanju predstavitvene mape slovenskih glasbenikov in zasedb

Za potrebe predstavljanja slovenske glasbe v mednarodnem prostoru ter vzpostavljanja stikov za gostovanja slovenskih glasbenikov v tujini, želi SIGIC (Slovenski glasbenoinformacijski center) skupaj z vami oblikovati predstavitveno mapo slovenskih glasbenikov in zasedb. Prvo vabilo je odprto do 25. aprila 2016.

Za oblikovanje predstavitvene mape potrebujejo podatke vseh tistih glasbenikov in zasedb, ki izkazujejo ambicije gostovanja v mednarodnem prostoru. Mapa bo vključevala vse glasbene žanre, od klasične do popularne glasbe, vključno z zborovstvom, opero in glasbenim gledališčem. Mapo bodo sproti dopolnjevali, za predstavitve, ki so pred nami, pa je vabilo odprto do 25. aprila 2016.

V kolikor si želite biti del te mape, do vključno 25. aprila na naslov info@sigic.si posredujte naslednje:

– Naziv zasedbe

– Glasbeni žanr, v katerem zasedba ustvarja (lahko tudi več žanrov)

– Opis zasedbe (največ 2.000 znakov s presledki) – nujno v angleškem jeziku

– Povezava do spletne strani zasedbe (po možnosti v angleškem jeziku)

– E-naslov

– Povezave do kanalov z zvočnimi posnetki (npr. Soundcloud, Bandcamp …)

– Povezave do kanalov z videoposnetki (npr. Vimeo, Youtube …)

– Press fotografija visoke resolucije (v ležečem položaju)

– Povezave do največ 3 medijskih odzivov (recenzije, napovedi) – nujno v angleškem jeziku

Več: http://www.sigic.si/vabilo-k-oblikovanju-predstavitvene-mape-slovenskih-glasbenikov-in-zasedb