Bila je tišina

Zgoščenka, Komorni pevski zbor Mysterium, dir. Urška Štampe, Kulturno društvo Mysterium, Kranj 2015

Komorni pevski zbor Mysterium, ki ga že od ustanovitve vodi dirigentka Urška Štampe, je ob desetletnici svojega delovanja izdal prvo zgoščenko, s prijetnim in tankočutnim naslovom Bila je tišina. Na njej se zbor predstavi s skladbami v širokem časovnem in stilskem razponu, od renesanse, romantike in sodobne glasbe do sodobnih avtorskih skladb in priredb slovenskih ljudskih pesmi. Predstavljeni program je presek zborovega dela zadnjih treh let.

Zgoscenka_Mysterium_6Zgoščenka je razdeljena na pet zaokroženih sklopov, ki predstavljajo osrednje tematike poustvarjanja Komornega zbora Mysterium.

Prvi sklop, poimenovan Domačnost, sestavljajo slovenske ljudske pesmi v priredbah slovenskih skladateljev. Velik del zborovega poustvarjanja je namenjen prav slovenski ljudski pesmi ter s tem ohranjanju in širjenju naše kulture.

Sklop Svetost predstavlja dela iz zakladnice sakralne glasbe, ki je tudi pomemben vir zborove izbire pri oblikovanju programov. Na zgoščenko sta uvrščena dva renesančna moteta. Zgoščenka je poimenovana prav po prvi skladbi iz tega sklopa Factum est silentium – Bila je tišina angleškega renesančnega skladatelja Richarda Deringa. Druga skladba je Ave Maria Tomasa Luisa de Victorie.

V tretjem sklopu, Hrepenenje, je predstavljeno kompozicijsko delo »hišnega« skladatelja Gašperja Jereba. Njegovo sodelovanje z zborom, ki vsako leto obrodi več novih skladb in njihovih krstnih izvedb, sega v sam začetek delovanja sestava.

Sledi sklop Prostranost narave, v katerega so uvrščene tri skladbe Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Dve sta izbrani iz opusa z naslovom Lieder im Freien zu singen ali Pesmi, pete na prostem. V zadnjih letih je zbor kar nekaj repertoarja namenili prav skladatelju Mendelssohnu, ki so ga pevci in dirigentka resnično vzljubili, njihova ljubezen pa še vedno gori.

Zadnji sklop z naslovom Ritem življenja predstavlja zaokroženo celoto, ki je bila prvotno poimenovana Skica v modrem. Prvič je bila izvedena v nekoliko drugačni obliki na tematskem koncertu Sozvočenja 2012, kjer je zbor prejel nagrado za najboljše izbran in izveden program. Slednje je poželo veliko pozitivnih kritik in odzivov poslušalcev, zato je bila uvrstitev teh skladb na prvo zgoščenko tako rekoč neizogibna.

Kot je nekoč dejal dirigent Leopold Stokowski: »Slikar slika podobe na platno. Glasbenik slika na tišino.« Torej, bila je tišina, Komorni zbor Mysterium pa je nanjo naslikal svojo ljubezen in predanost skupnemu glasbenemu ustvarjanju.

Odlomkom posnetkov lahko prisluhnete na www.mysterium.si/zgoscenka/vzorcni-posnetki/.