Zborotožje

POVZETEK: Ferlanizem je spontano in največkrat nezavedno izrečeni izrek iz ust zborovodje MePZ Postojna v želji, da bi pevci…

Kratek pregled zgodovine in dejavnosti Basov

Basi izvirajo iz Basre, ki leži na ozemlju sedanjega Iraka. V prvih stoletjih po Kristusu so se začela velika preseljevanja…

Kako je Slavomir Kanjuh sestavil koncertni spored

Slavomir je ugleden zborovodja z bogato in dolgoletno zborovodsko prakso. Zaveda se, da zna vse, in ni ga na…

Problem negativnega časovnega zamika basovskih glasov v mešanih pevskih zborih (t. i. »basovski fenomen«)*

Abstract The present article deals with the well known problem of delay of bass voices in mixed choirs (bass paradox).…