Modrost telesa – prožnost glasu

Človeški glas je mnogo več kot le zapleteno biološko komunikacijsko orodje. Ker je neločljivo povezan in pogojen z našo konstitucijo,…

Zdravje glasilk

Intenziven govor ali petje brez predhodnega ogrevanja grlnih mišic, slaba govorna ali pevska tehnika, preglasno petje, kričanje, pa tudi…

Petje na recept – zdravilna moč skupnega petja

Za temo letošnjega tretjega Tedna ljubiteljske kulture, ki se je odvijal med 13. in 22. majem 2016, je bila…

Pevski zbor v vsakem vrtcu

Bodimo vizionarji in si zastavimo kratkoročni cilj: v naslednjih treh letih postaviti zbor v vsak slovenski vrtec. Je to…

APZ Tone Tomšič – začetki z legendarnim Francetom Maroltom*

Po vojni je tedanja Dravska banovina dobila prvo slovensko univerzo. Na njej je študirala tudi cela vrsta pevsko nadarjenih…

Gregorijanski koral na Slovenskem

Gregorijanski koral je najstarejša ohranjena evropska glasba. Po sodobnih gledanjih je nastajal več stoletij, v obdobju »temnega srednjega veka«;…

Zborovska glasba na Slovenskem

Petje v najširšem pomenu časa in vsebine je v zgodovini Slovencev, v deželi med Alpami in Jadranom, osrednji identifikacijski…

Evropa poje: 37 milijonov zborovskih pevcev v Evropi

Evropa poje je evropska pilotna študija o skupinskem petju (v zborih, vokalnih zasedbah, a cappella skupinah itd.). Potekala je…

Najmlajši brundavčki, naša priložnost

Jesen je in zborovodje se v tem času posvečamo uglaševanju svojega zbora. Najstarejši in najboljši pevci so junija odšli,…

Stanko Premrl – petdeset let pozneje

Letos se spominjamo skladatelja Stanka Premrla ob petdeseti obletnici smrti. Lahko bi rekli, da njegova dediščina še vedno živi…

Oblaki so rudeči

Pesem je v težkih trenutkih lahko ohrabrujoča, tolažilna, opogumljajoča. So ljudski in ponarodeli motivi spremljali vojake na fronto? Jim…

Ob slavju pevk in pevcev iz Litije

Osemdeseta leta 19. stoletja so slovenskemu narodnemu gibanju prinesla nov zagon. K temu je veliko pripomoglo kar mesto Ljubljana, kjer…

Zgodbe o nekdanjih pevskih zborih (3. del)

Vse priznanje slovenskim pevskim zborom, ki so v času pod izrazito nemško usmerjeno Avstro-Ogrsko državo tudi s svojimi lepimi domačimi…

  • 1
  • 2