Hrabroslav Volarič: nova notna zvezka v Izbranih delih slovenskih skladateljev (IDSS)

Hrabroslav Volarič, 1. in 2. del: Slovenski svet, ti si krasan; Poziv k petju; Izbrani moški, mešani in dekliška zbora, Sozvočja Posočja 1 in 2, IDSS 43 in 44, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, JSKD OI Tolmin, ZKD Tolmin, 2014

NZ_15_01_Volaric_1_naslovnica_1

Leto dni po 150. obletnici rojstva posoškega skladatelja in zborovodje Hrabroslava Volariča sta v ediciji IDSS v zbirki Sozvočja Posočja izšli notni izdaji izbranih moških, mešanih in dekliških zborov z naslovoma Slovenski svet, ti si krasan (1. del) in Poziv k petju (2. del). Izjemno plodovit skladatelj, ki je umrl star komaj 32 let, je skladal predvsem za moške in mešane zbore ter samospeve.

Pobuda dirigenta Stojana Kureta, da bi ob priložnosti zbrali in izdali notno zbirko zborovskih del Hrabroslava Volariča, je prišla ob pravem času na pravo mesto. Hrabroslav Volarič (1863–1895) je med posoškimi pevci priljubljen skladatelj in sledili smo pobudi, da osvetlimo njegovo delo ter tako ob jubileju dodamo v slovensko zborovsko zakladnico dva zvezka njegovih skladb: izbrane skladbe za moške zbore in izbrane mešane ter ženske zbore.

V pripravo in izdajo bogate Volaričeve glasbene zapuščine je bilo vloženega veliko truda in dobrega dela. Glasbena pedagoginja Erika Bizjak je Volariča poglobljeno obravnavala v svoji diplomski nalogi, pri zbiranju gradiva je sodeloval Domen Prezelj, izbor notnega gradiva so opravili Stojan Kuret, Ambrož Čopi in delno Mitja Gobec, zbirko je uredila Silva Seljak in tehnično uredil Mitja Gobec. Zvezka vsebujeta izbor Volaričevih zborov (1. zvezek 31 moških; 2. zvezek 16 mešanih in 2 dekliška), ki  je v svojem kratkem življenju napisal do sedaj evidentiranih 107 skladb a cappella in s spremljavo.

NZ_15_01_Volaric_2_naslovnica_1Uvodnike so prispevali glavna urednica Silva Seljak, muzikologinja Erika Bizjak, dirigent Stojan Kuret (1. zv.), ki je predstavil Volariča kot skladatelja, pomembnega za Primorce, in skladatelj Ambrož Čopi (2. zv.), ki je ovrednotil Volaričev zborovski opus, ter urednik Mitja Gobec. Oba zvezka vsebujeta tudi bibliografijo Volaričevih skladb, ki jo je sestavila Erika Bizjak.

Izbor skladb upošteva sedanji čas in vsebinsko sporočilo besedil, ki so primerna današnjemu zborovskemu trenutku. Zaradi lažje izbire je Mitja Gobec  v obeh zvezkih povezal skladbe v tematske sklope: Domovina, Ljubav, Otožne, Vedre, Ljudske in Sakralne; v 2. zvezku pa: Domovina, Narava, Ljubav, Vedre in Nabožne.

Slovenščina je posodobljena, saj marsikdo od mlajših zborovodij ne bi razumel nekaterih arhaičnih besed. Zato so nekatere skladbe opremljene z razlago (npr. z nebohrama – iz nebes). Nova notografija (Vito Primožič) je pregledna, zapisi pa poenoteni in opremljeni z obsegi, oznakami tempa, agogike, dihov in dinamike, ki jih v nekaterih rokopisih ni bilo.

Dosedanjim zelo znanim moškim zborom – Eno devo le bom ljubil, Izgubljeni cvet, Razstanek, Zvečer, Barčica (»Fantje so po vasi šli«) in Vsaki dan (»Te, te, te dobro poznam«) (zadnji dve pesmi je F. Marolt kar prepisal od Volariča in ju izdal pod svojim imenom!) – in dekliškemu zboru Divja rožica se je pridružilo še 44 skladb, ki so več kot dobrodošle za popestritev stereotipnih sporedov, posebno moških zborov. Želimo si, da bi zbori in pevci segali po novih zbirkah in z veseljem prepevali Volaričeve pesmi!

Zbirki sta na voljo v spletni knjigarni JSKD.