Izšla knjiga o glasbenem opismenjevanju v otroškem zboru

Neža Hribar: Note brez pomote. »Študija treh učinkovitih modelov glasbenega opismenjevanja (namenjena vzgojiteljem in učiteljem v vrtcih in šolah, zborovodjem, študentom in strokovnjakom) med poglavji o glasbeni pismenosti predstavlja metode glasbenega opismenjevanja Zoltana Kodalya, Justine Ward in Franca Pohajača. Vsi trije so razvili učinkovite metode glasbenega opismenjevanja, usmerjene v spodbujanje celostnega osebnega in glasbenega razvoja. Pevska metoda Franca Pohajača ima med njimi posebno mesto, saj prerašča okvire glasbenega opismenjevanja. Njegovo zborovsko delo se je odrazilo zlasti v delovanju pevskega društva Vesela pomlad (Opčine) in je močno ter odločilno zaznamovalo kulturno življenje velikega števila rojakov na Primorskem, zlasti na tržaškem Krasu in v njegovi okolici.« (Iz recenzije.) Recenzenta: izr. prof. mag. Ivan Florjanc, izr. prof. dr. Barbara Sicherl Karfol. Založba Didakta