Katjina upevalnica 1 in 2 – upevalne vaje za otroške in mladinske zbore

Priročnik v dveh delih, samozaložba, Velenje, 2016

Katja Gruber, večkratna zlata nagrajenke državnega tekmovanja OPZ in MPZ Zagorje ob Savi, učiteljica glasbe in zborovodkinje na OŠ Nazarje, je učiteljica, ki s svojim žarom, entuziazmom in karizmo, prenaša na mlajše otroke veselje do petja.  Intenzivno se posveča vzgoji mladih glasov pred mutacijo in raziskuje področje uvajanja večglasja v osnovni šoli.

Katjina_upevalnica_1in2_naslovnicaNjen prvi priročnik za zgodnje uvajanje večglasja Katjina upevalnica je izšel  l. 2012 pri Založbi Astrum, sedaj je pred nami dopolnjen ponatis Katjina upevalnica 1, izdan v samozaložbi (Glasbena delavnica Orfej, Katja Gruber, s. p.). Novost pa je Katjina upevalnica 2 (samozaložba 2016), ki je logično nadaljevanje tem iz prvega dela.

Upevalne vaje, ki nam jih Katja ponuja, delujejo naravno, nevsiljivo, na videz preprosto, čeprav se v vsaki vaji skrivajo mojstrske spretnosti vokalne tehnike. Razdelane so do potankosti ter tako resnično služijo svojemu namenu. Predstavljene so v partituri in podkrepljene z opisno razlago teorije vokalne tehnike, kaj razvijamo s posamezno vajo, na kaj naj pazimo oz. kako se lotimo izvedbe ter kako nadgradimo vajo v zahtevnejše težavnostne stopnje. Zaporedje vaj sledi konceptu razvoja enoglasnega petja v večglasno, legato petja v staccato, razvoja dinamike in artikulacije (dikcija, končnice, skriti vdihi ipd.).

Bogastvo slednjih vaj vidim tudi v tem, da so bile preizkušene v praksi s potrditvijo uspešne implementacije ter vidnimi rezultati. Tako jih lahko označim z neštetokrat citiranim Kantovim izrekom: »Teorija brez prakse je mrtva, praksa brez teorije pa slepa.«

O priročniku lahko na avtoričini spletni strani preberemo še:

»Katjina upevalnica 1 in 2 je priročnik za vokalno tehniko, namenjen predvsem zborovodjem otroških in mladinskih zborov. V njem so nanizane enoglasne in večglasne upevalne vaje za osnovnošolske otroke, uporabljajo pa jih lahko seveda vsi zbori istih glasov (ženski in moški). Besedila je treba iz otroških vsebin ustrezno prilagoditi. Poleg avtorskih melodij je v tej vadnici nekaj vaj na napeve slovenskih in ponarodelih ljudski pesmi. Tako mlademu pevcu naenkrat približamo večglasje in ljudsko pesem, ki z roko v roki že od davnine obstajata med nami.

Vaje so opremljene s spremnim besedilom, kjer so opisani postopki učenja pesmi in nadaljnji napotki za čim bolj uspešno in zanimivo izvajanje posamezne vaje. Vaje v prvi vrsti krepijo posluh in občutek za večglasje. Hkrati pa se dotikajo raznovrstnih izvajalskih področij, kot so izgovorjava, vdihi in skriti vdihi, fraziranje, dinamika, legato, staccato itd.

Vadnica ni le zakladnica napisanih idej, ampak je spodbuda za uporabnika, da bi tudi sam stopil na pot ustvarjanja novih, zboru in trenutku potrebnih upevalnih vaj.«

 

Več o vadnici Katjina upevalnica si lahko preberete TUKAJ >>

 

Katjina_upevalnica_1_3b

 

Katjina_upevalnica_1_4b

Katjina_upevalnica_2_4c