RAZPIS ZA ZBOROVODJO IPAVSKE

Komorni zbor Ipavska iz Vipave, ki je v dolgoletnem  delovanju že dosegel številne uspehe, tako na domačih kot na tujih odrih,  išče novega zborovodjo/zborovodkinjo, predvidoma za obdobje štirih let. Vodenje zbora bo prevzel-a  v mesecu septembru 2015. Vsi zainteresirani kandidati naj najkasneje do  8.6.2015 pošljejo prijavo po e-pošti na naslov

info@ipavska.si  (ZADEVA: Razpis za novega dirigenta/dirigentko)

Prijava mora vsebovati:

– osebne podatke kandidata (priimek in ime, naslov bivanja, datum in kraj  rojstva, e-naslov)

– življenjepis kandidata s podrobnim opisom dosedanjih delovnih izkušenj

–  vizijo dela, načrt vodenja  in programske usmeritve zbora v prihodnjih štirih letih

– predlog koncepta  20. obletnice delovanja zbora

Kontakt za dodatne informacije: Tomaž Bavčar, predsednik društva, Tel:  041 345 486, elektronski naslov:  tomaz.bavcar@gmail.com