Sodelovanje s slovenskimi pevskimi zbori in kulturnimi skupinami iz drugih držav

Spoštovani predsedniki društev, vodje pevskih zborov in kulturnih skupin!

Zborovska glasba in druženja v pevskih zborih so vse od nastankov slovenskih društev po svetu priljubljen način ohranjanja slovenskega glasbenega izročila med Slovenci doma in po svetu. Vse od leta 1951 Slovenska izseljenska matica (SIM) sodeluje s slovenskimi društvi po svetu, tudi na področju gostovanj v Sloveniji.

Slovenski pevski zbori in ostale kulturno umetniške skupine po svetu so v prvi vrsti ljubiteljske narave kar pa ne pomeni, da njihovi člani ne vložijo ogromno truda in časa za vaje in učenje slovenskih pesmi ter besedil. Po dveh ali treh generacijah življenja Slovencev v tujini, ta postane njihov dom, slovenski jezik pa le redko ali sploh ne govorijo. Slovensko društvo ali pevski zbor je neredko edina vez, ki jo imajo s Slovenijo. Trud pevskega zbora ali gledališke skupine je toliko bolj poplačan, ko gredo na gostovanje v Slovenijo. Da bi pokazali kaj so se naučili, se veselijo vsakega nastopa in potujejo na stotine, tudi tisoč kilometrov, da pridejo do domovine staršev ali starih staršev.

Vsi vemo, da obiski in koncerti pevskih zborov od gostitelja zahtevajo organizacijo prenočišča in prehrane, zelo pomembna pa je tudi obveščanje o koncertu. Zadnja leta je tovrstnih povezovanj in gostovanj slovenskih zborov in slovenskih kulturnih skupin iz sveta   vse več, vendar zaradi pomanjkanja izkušenj organizatorjev mnogokrat ne dosežejo svojega namena, gostovanje v Sloveniji pa se največkrat konča pri enem koncertu. Seveda je vsakršno sodelovanje med slovenskimi zbori v Sloveniji in tujini dobrodošlo, pomembno pa je tudi, da tovrstna gostovanja dosežejo čim večjo odmevnost.

Da bi sodelovanja temeljila na dobrih izkušnjah, polnih koncertnih dvoranah in dolgoročnih projektih, vas vabimo, da nas ob morebitnem gostovanju slovenskih pevskih zborov iz zamejstva in sveta obvestite. Ker si želimo, da bi slovenska pesem še dolga leta odmevala po vsem svetu vam bomo z veseljem pomagali pri obveščanju o nastopu gostujočega slovenskega pevskega zbora in morebitni organizaciji dodatnega koncerta v Sloveniji.

Vabimo vas, da naa na naslov sim@zdruzenje-sim.si obvestite o sodelovanju s slovenskimi društvi in pevskimi zbori po svetu. Skupaj bomo gradili nova poznanstva in odlična sodelovanja s Slovenci doma in po svetu.

S spoštovanjem,

Vesna Vukšinič Zmaić, Glavna tajnica Slovenske izseljenske matice