Svež veter v zborih

Z letošnjo sezono so nove zborovodje dobili naslednji vidnejši slovenski zbori:

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani: Stojan Kuret

APZ Univerze na Primorskem: Mirko Ferlan

Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti: Primož Malavašič

MePZ Cantemus, Kamnik: Mateja Kališnik

Komorni zbor Krog: Alenka Podpečan

Komorni zbor Ipavska: Jerica Gregorc Bukovec

PAZ Vinko Vodopivec: Iztok Kocen

Domžalski komorni zbor: Ana Erčulj

 

Zborom in dirigentom želimo veliko ustvarjalne energije in veselja ob skupnem muziciranju!